TRIMMING AV HEKK

Estetikk!  Vår erfaring gir deg en vakker hekk.

Kontakt

En vakker og velstelt hekk krever jevnlig stell. Dette på grunn av at en del hekker og plener rett og slett blir ødelagt ved manglende vedlikehold og ”skippertaksarbeid” 
i ny og ne.